Stilo (noun)

What does “stilo” mean in Esperanto?

Style